Downloads

Onder downloads valt het binnenhalen van doorgaans digitale informatie. Deze downloads worden geactiveerd door het ontvangende apparaat en wordt zodoende de cliënt genoemd. De plaats waarvan de download afkomt wordt ook wel de server genoemd. Enkele voorbeelden van downloads zijn:

  • De overdracht van bestanden middels het internet
  • Bestandenoverdracht tussen meerdere apparaten
  • Het downloaden van bijlages en/-of e-mailberichten

File sharing

Een andere vorm van downloaden vindt plaats via een zogeheten peer-to-peer netwerk. Deze methode is met name geschikt wanneer je grote bestanden met behulp van een computernetwerk wilt distribueren naar een grote groep gebruikers. Een vorm van zo'n peer to peer netwerk is BitTorrent. BitTorrent bestaat geheel uit gelijkwaardige peers. De werking en distributie van dit systeem wordt aangestuurd door een zogeheten tracker. Het downloaden is de laatste jaren sterk toegenomen en enkele mensen spreken zelfs over termen als downloadverslaving.

Juridisch

Op juridisch vlak zijn er vandaag de dag nog geen vaste procedures omtrent het downloadgedrag. Momenteel is een illegale download niet direct strafbaar, maar kan het wel middels een civiele schadevergoeding worden gevorderd. Het verspreiden of uploaden van auteursrechtelijke stukken wordt wel gezien als een illegale spreiding en is zodoende verboden en kan leiden tot een strafrechtelijke vervolg.

Impact illegaal downloaden

Het illegaal downloaden brengt de nodige problemen met zich mee. Met name in de muziek en film industrie diende dit probleem gecompenseerd te worden. Aanbieders binnen de entertainmentindustrie hebben dit gerealiseerd door zelf ook producten aan te bieden middels download. Middels deze wijze is de teruggedrongen verkoop de laatste jaren enigszins gecompenseerd.

TIPS

ONDERDELEN KOPEN?

© basic-pc.nl 2023 / Partner tips / Privacy & Disclaimer / Sitemap